جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

منو های ویپ ایران

DOWNLOAD

دانلود، فایل، مقاله و کتاب

ISSABEL ISO

تمام فایل های ایزو سیستم تلفنی ایزابل

 
 

ایزابل۵ دریافت ایزو نسخه نهایی ۲۰۲۴۰۴۳۰

دریافت ایزو نهایی ایزابل نسخه ۵ از سرور های SOURCEFORGE

ایزابل۵ دریافت ایزو نسخه نهایی ۲۰۲۴۰۴۳۰

دریافت ایزو نهایی ایزابل نسخه ۵ از سرور های VOIPIRAN

ایزابل۵ دریافت فایل ایزو ایزابل۵ beta1

آخرین ایزو ارائه شده توسط تیم ایزابل بر روی بستر ایزابل۵

ایزابل۴ دریافت فایل ایزو ایزابل۴ نسخه Nightly

آخرین ایزو ایزابل نسخه۴ که به صورت نایتلی ارائه شد، با همه امکانات جدید

SOFTPHONE

تلفن های نرم افزاری ویپ

 
 

۳CX دریافت سافت فون ۳CX برای بستر ویندوز

سافت فون شرکت ۳CX با قابلیت استفاده عمومی

Eyebeam دریافت سافت فون Eyebeam برای بستر ویندوز

آخرین نسخه کرک شده سافت فون Eyebeam