جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

منو های ویپ ایران

UNIFIED COMMUNICATIONS SOFTWARE

محبوب ترین راهکار ارتباطی با مشتری یا کارمندان خود

با محبوب ترین راهکار تلفنی، بهترین راه ارتباطی با مشتریان را داشته باشید.

WHAT IS ISSABEL

ایزابل چیست؟

 
 

UNIFIED COMMUNICATIONS SOFTWARE

محبوب ترین سیستم تلفنی کدباز دنیا

یک سیستم تلفنی کدباز که امکان راه اندازی یک سیستم تلفنی و ارتباطی بسیار کامل را به شما می دهد. ایزابل بر پایه سیستم تلفنی کدباز Asterisk پیاده سازی شده است و امکان اعمال هر گونه تغییرات را دارد.
ارتباط با خطوط شهری، مرکز تماس، منوی منشی، صف، فکس، تعریف داخلی با تمامی امانات، ضبط مکالمات، صندوق صوتی و بیشمار امکان پیشرفته دیگر در ایزابل

AN OPEN SOURCE SOFTWARE THAT BRINGS IP COMMUNICATIONS SERVICES IN ONE PLACE

تمام نیاز های ارتباطی شما در ایزابل

 
 

وب سایت ایزابل Issabel فارسی

هر اطلاعاتی از ایزابل می خواهید با تمام جزئیات در وب سایت ایزابل Issabel فارسی

دانلود ایزابل ایزابل Issabel

هر اطلاعاتی از ایزابل می خواهید با تمام جزئیات در وب سایت ایزابل Issabel فارسی

THE TRUST OF MORE THAN 100,000 COMPANIES IN 100 COUNTRIES

برنده بسیاری از جوایز بین المللی

 
 

راهنمای نصب نسخه های مختلف ایزابل Issabel

هر اطلاعاتی از ایزابل می خواهید با تمام جزئیات در وب سایت ایزابل Issabel فارسی