جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

منو های ویپ ایران

مهندسی ویپ، ایزابل

دوره مهندسی ویپ، دوره ای جامع جهت آموزش تمامی مباحث راه اندازی یک سیستم تلفنی ویپ است. این دوره از بیان مطالب ابتدایی و مهم آموزش ویپ همچون نکات لازم برای انتخاب سرور، سخت افزار مناسب و معرفی انواع خطوط شهری آغاز و با نصب و راه اندازی درست ایزابل و بیان تمامی نکات تلفنی و حرفه ای آن ادامه می یابد.

Digital Open Badges

نشان مهندسی ایزابل

بعدازظهر

حضوری و آنلاین

مدت زمان

۳۲ ساعت

توضیحات دوره

دوره مهندسی ویپ، دوره ای جامع جهت آموزش تمامی مباحث راه اندازی یک سیستم تلفنی ویپ است.

این دوره از بیان مطالب ابتدایی و مهم آموزش ویپ همچون نکات لازم برای انتخاب سرور، سخت افزار مناسب و معرفی انواع خطوط شهری آغاز و با نصب و راه اندازی درست ایزابل و بیان تمامی نکات تلفنی و حرفه ای آن ادامه می یابد.

با گذراندن این دوره شما تمامی نکات لازم و مهم راه اندازی یک سیستم تلفنی ویپ را به صورت کاملا عملی فرا گرفته و می توانید بلافاصله وارد بازار کار شود.

هدف دوره مهندسی ویپ انتقال دانش روز دنیا به صورت تئوریک و عملی به دانشجویان است تا بتوانند پس از پایان دوره با دانش مهندسی خود اقدام به انجام پروژه های گوناگون کنند.

** به دوره های سال ۱۴۰۲ مفاهیم پروتکل PJSIP و آموزش آخرین به روز رسانی های ایزابل اضافه گردیده است.

سرفصل دوره مهندسی ایزابل

 • استریسک (Asterisk) ، تاریخچه، کاربرد، ساختار و فایل های سیستمی مهمآشنایی با تاریخچه استریسک

  - آشنایی با نسخه ها و ویژگی های آنها

  - توان پردازشی استریسک، ایزابل در نسخه های مختلف

  - انتخاب سرور مناسب برای پروژه

  آشنایی با انواع سخت افزار موجود در دنیای ویپ (IPPhone, Gateway, Telephony Server)

  - تعريف داخلي  Extensions

  - تعریف صندوق صوتی VoiceMail

  - تعریف CallWaiting

  - تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

  - تعریف داخلی بر روی IPPhone

  - نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

  - آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

  - معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

  - آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

  - تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

  - تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

  - تعريف پاركينگ تماس

  - تعريف تماس برگشتي Callback

  - تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

  آشنایی با پروتکل جدید PJSIP بر روی ایزابل جدید

  - تعريف داخلي  Extensions

  - تعریف صندوق صوتی VoiceMail

  - تعریف CallWaiting

  - تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

  - تعریف داخلی بر روی IPPhone

  - نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

  - آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

  - معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

  - آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

  - تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

  - تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

  - تعريف پاركينگ تماس

  - تعريف تماس برگشتي Callback

  - تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

  تعریف و بررسی و آشنایی کاملا با مفاهیم و پارامتر های SIP Trunk

  - تعريف داخلي  Extensions

  - تعریف صندوق صوتی VoiceMail

  - تعریف CallWaiting

  - تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

  - تعریف داخلی بر روی IPPhone

  - نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

  - آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

  - معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

  - آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

  - تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

  - تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

  - تعريف پاركينگ تماس

  - تعريف تماس برگشتي Callback

  - تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

  آموزش منو هاي موجود در بخش تلفنی ایزابل (تمامي امكانات مخابراتي سيستم)

  - تعريف داخلي  Extensions

  - تعریف صندوق صوتی VoiceMail

  - تعریف CallWaiting

  - تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

  - تعریف داخلی بر روی IPPhone

  - نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

  - آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

  - معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

  - آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

  - تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

  - تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

  - تعريف پاركينگ تماس

  - تعريف تماس برگشتي Callback

  - تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

  گزارشگيری از تماس های انجام شده

  - گزارشگیری ریز مکالمات

  فكس، ارسال، دریافت و نکات حرفه ای استفاده از فکس

  - ارسال و دریافت فکس

- آشنایی با تاریخچه استریسک

- آشنایی با نسخه ها و ویژگی های آنها

- توان پردازشی استریسک، ایزابل در نسخه های مختلف

- انتخاب سرور مناسب برای پروژه

- تعريف داخلي  Extensions

- تعریف صندوق صوتی VoiceMail

- تعریف CallWaiting

- تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

- تعریف داخلی بر روی IPPhone

- نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

- آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

- معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

- آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

- تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

- تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

- تعريف پاركينگ تماس

- تعريف تماس برگشتي Callback

- تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

- تعريف داخلي  Extensions

- تعریف صندوق صوتی VoiceMail

- تعریف CallWaiting

- تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

- تعریف داخلی بر روی IPPhone

- نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

- آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

- معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

- آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

- تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

- تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

- تعريف پاركينگ تماس

- تعريف تماس برگشتي Callback

- تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

- تعريف داخلي  Extensions

- تعریف صندوق صوتی VoiceMail

- تعریف CallWaiting

- تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

- تعریف داخلی بر روی IPPhone

- نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

- آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

- معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

- آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

- تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

- تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

- تعريف پاركينگ تماس

- تعريف تماس برگشتي Callback

- تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

- تعريف داخلي  Extensions

- تعریف صندوق صوتی VoiceMail

- تعریف CallWaiting

- تنظیم داخلی برای رجیستر شدن از روی اینترنت

- تعریف داخلی بر روی IPPhone

- نحوه قرار دادن فايل‌هاي صوتي در سرور و يا ضبط آنها از طريق گوشي

- آَشنایی با ترانک انواع و نحوه تعریف آن

- معرفی کارت شهری و آموزش نحوه استفاده از آن

- آشنایی با نحوه ارتباط و کار با کارت شهری و همچنین Gateway های شهری

- تعریف IVR، منوی منشی دیجیتال

- تعریف صف (Queue) و تنظیمات پیشرفته آن

- تعريف پاركينگ تماس

- تعريف تماس برگشتي Callback

- تعريف دسترسي از بيرون به ويژگي‌هاي سيستم DISA

- گزارشگیری ریز مکالمات

پیش نیاز های این دوره آموزشی

 • حداقل آشنایی با مفاهیم شبکه و IP Address 
 • هر آنچه از VOIP نیاز باشد در این دوره آموزش داده می شود.

هر آنچه از مهندسی ویپ، ایزابل باید بدانید...

بله، دوره مهندسی ویپ کاملا به صورت عملی برگزار می گردد. در این دوره هر بخشاز نصب و راه اندازی گرفته تا کار با خطوط شهری و تنظیمات پیشرفته تلفنی کاملا عملی پیاده سازی می گردد.

بله به راحتی، شما تمامی موارد لازم برای راه اندازی یک سیستم تلفنی ویپ را به طور کامل در این دوره آموزش خواهید دید، موارد آموزشی از معرفی سخت افزار ها آغاز و تا تنظیمات حرفه ای پیش خواهد رفت.

ویپ ایران با برگزاری دوره های مختلف و متنوع ویپ همیشه سعی دارد دانش شما را به روز سازد و به شما در رشددانش خود کمک کند از طرفی پس از دوره شما دسترسی مستقیم به کانال و انجمن ویپ ایران خواهید داشت و می توانید سوالات خود را مستقیما از استاد مربوطه بپرسید.

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی(Required)

تاریخ و زمان دوره ها

دوره بلند مدت، حضوری و آنلاین

تاریخ شروع دوره: ۱۷ شهریور
۸ جلسه ۴ ساعته
شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۷ الی ۲۱

ویژگی های دوره

دسترسی به فیلم های دوره

منطبق نیاز پیاده سازی پروژه

گروه پشتیبانی تلگرام، همیشگی

۵ ۱ رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
۲ نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
omid mohammadi
omid mohammadi
۱ ماه قبل

دوره فوق العاده ای هستش
هم برای کسایی که تازه قصد دارند این مباحث رو یاد بگیرند
و هم برای کسایی که مثل بنده همه چیز رو بصورت تجربی یاد گرفته اند
تا قبل از این دوره فکر میکردم که خیلی چیز هارو بلدم
اما وقتی دوره رو شرکت کردم متوجه این مسئله شدم که خیلی نکات ریزی هستش که بلد نبودم ؛ گذشته از این ها اینکه تجربه های کاری خود استاد و دانشجو ها در دوره مطرح میشه هم باعث توجه هستش و هم خیلی کمک میکنه تا در پروژه های خودمون خیلی راحت تر بتونیم از اون ها گذر کنیم و دچار سردرگمی و اشتباه نشیم
در ضمن استاد خوب باعث یادگیری بهتر مباحث خواهد شد ،
با تشکر از زحماتتون 🙏🏻

آخرین ویرایش ۱ ماه قبل توسط omid mohammadi
AliReza Shahmaleki
AliReza Shahmaleki
۱ ماه قبل

فوق العاده حرفه ای و عالی و دلسوزانه🌹