جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

منو های ویپ ایران

ISSABEL CALL MONITORING

مونیتورینگ تماس ها در سیستم تلفنی ایزابل

نرم افزار کدباز و رایگان مونیتورینگ سیستم تلفنی ایزابل، یکی از پروژه های ویپ ایران

ISSABEL CALL MONITORING
مونیتورینگ تماس در ایزابل

یک برنامه کدباز برای مونیتورینگ تماس ها در ایزابل، بخ خصوص که برنامه پیش فرض مونیتورینگ Issabel4 دیگر در ایزابل۵ وجود ندارد، به راحتی با نصب این برنامه می توانید یک مونیتورینگ حرفه ای در ایزابل۵ خود داشته باشید. این برنامه رایگان و کدباز توسط VOIPIRAN و حامد کوه فلاح توسعه یافته است.

GitHub

پروژه را درگیت هاب دنبال کنید.

 
 

مونیتورینگ تماس را در گیت هاب دنبال کنید.

اگر از این پروژه خوشتان آمد، یک ستاره در گیت هاب به ما بدهید.⭐