کاملترین سیستم ثبت نظر مشتریان پس از پاسخگویی

نظرسنجیSURVEYثبت نظر مشتریان

کاملترین و بهترین برنامه نظرسنجی سیستم تلفنی ایزابل Issabel

با برنامه نظر سنجی نظارتی دقیق بر عملکرد اپراتور های خود داشته باشید.

سیستم نظرسنجی و نظارت بر کار اپراتور های فروش، پشتیبانی و یا بازاریاب  ها برای هر شرکت و یا سازمان حیاتی است. این سیستم باعث افزایش بازدهی پرسنل و رضایتمدی مشتریان می گردد. در این سیستم مشتری پس از پایان مکالمه با اپراتور می تواند رضایت خود را توسط وارد کردن عددی بین 1 الی 5 وارد کند و همچنین این امکان وجود دارد که مشتری بتواندپیام صوتی نیز قرار دهد.
امکانات نظرسنجی ایزابل
 • امکان فعال سازی نظرسنجی پس از پاسخگویی اپراتور ها در صف های تعریف شده ایزابل
 • ثبت نظر مشتری بر اساس دریافت عددی بین 1 الی 5
 • امکان ضبط صدای مشتری پس از اعلام نظر
 • امکان فعال سازی ضبط صدای مشتری برای صف انتخاب و با تعیین صف نظر ثبت شده، به طور مثلا فقط برای نظر های کمتر از 3 پیام صوتی مشتری دریافت گردد.
 • امکان فعال سازی بیان شماره اپراتور برای مشتری در آغاز مکالمه
 • امکان فعال سازی نام اپراتور برای مشتری در آغار مکالمه
 • امکان ساخت کاربر با دسترسی محدود به صفوف منتخب برای مشاهده نتایج نظرسنجی بر روی محیط وب
 • مشاهده نمای کلی نظرهای ثبت شده در ماه یا سال های گذشته در یک نگاه در بخش میزکار
 • امکان مشاهده و دریافت نظر های ثبت شده بر اساس شماره اپراتور و یا صف مشخص
 • نمایش نظرات ثبت شده در قابل نمودار های گوناگون
 • امکان بررسی هر اپراتور به صورت مجزا
 • نمایش میزان رضایت مشتریان به صورت درصد برای هر اپراتور
نسخه خاص با نام و لوگو شرکت شما، White Label
شرایط پشتیبانی و اعتبار لایسنس
Image

هزینه و نحوه خرید نظرسنجی

هزینه لایسنس نظرسنجی

لایسنس Full برای یک سرور، 2،800،000 تومان

لایسنس WhiteLabel برای یک سرور، 3،400،000 تومان

شرایط پشتیبانی و اعتبار لایسنس
تخفیف در خرید لایسنس
page-title-bg-ash.png

نکات فنی و نحوه نصب نظرسنجی

سوالات رایج در خصوص نکات نصب و خرید نظرسنجی
نظرسنجی چگونه کار می کند؟
در ابتدا نظرسنجی برای یکیا چندین صف فعال می گردد، سپس در انتها تماس مشتری در صورتی که اپراتور تماس را قطع کرده و مشتری هنوز بر روی خط باشد، سیستم به نظرسنجی هدایت شده و از مشتری عددی بین 1الی 5 دریافت می کند. حتما امکان دریافت صدای مشتری نیز وجود دارد.
نظر سنجی ویپ ایران بر روی چه سیستم تلفنی کار می کند؟
نصب نظر سنجی بر روی ایزابل چگونه است؟
آیا امکان نصب نظر سنجی بر روی چند سیستم تلفنی وجود دارد؟
آیا نظرسنجی بر روی تعداد مشخص شده ای از صف ها کار می کند و محدودیت دارد؟
تفاوت نظرسنجی ویپ ایران با سایر محصولات مشابه