1 minute reading time (270 words)

حذف مکالمات ضبط شده قدیمی استریسک (ایزابل) به صورت خودکار

How-to-delete-undeletable-files-in-windows

در سیستم های تلفنی استریسکی همچون ایزابل Issabel، الستیکس Elastix و فری پی بی اکس Freepbx ، حجم اشغال شده هارد دیسک به تدریج افزایش یافته تا بظرفیت به پایان برسد و البته پس از آن متوقف شدن سرویس تلفنی و گاها خرابی سیستم تلفنی رخ خواهد داد.
با اسکریپت زیر می توان فایل های ضبط شده مکالمات مربوطه به 30 روز گذشته به قبل را هر شب حذف کرد.
البته که با تغییر مسیر می تواند لاگ فایل ها، یا فایل های صندوق صوتی و هر چیز دیگر را هدف قرار داد و یا با تغییر عددRECORDINGEXPIRY در اسکریپت مدت روز را مشخص کرد.

 
  1. در ابتدا متن زیر را داخل فایلی به نام removeOldRecordings.sh قرار دهید.
 
 
#!/bin/bash #Remove Recordings after 30 Days # Change this path to reflect your recording storage # location RECORDINGS=/var/spool/asterisk/monitor/ # Change this number to reflect the maximum age of call # recordings RECORDINGEXPIRY=30 # Delete recordings older than $EXPIRY days find $RECORDINGS -mtime +$RECORDINGEXPIRY -exec delete {} \;
 
 
  1. فایل removeOldRecordings.sh را به مسیر /usr/src/ منتقل کرده و مجوز اجرای 777 بدهید.

  2. برای اجرای مداوم در هر روز می بایست یک Crontab بر روی لینوکس بسازیم، cron زیر هر شب اجرا می شود. برای ساخت Cron

 
  • بر روی کنسول لینوکس دستور زیر را بزنید
 
crontab -e
 
  • دکمه i را بزنید تا بتوانید ویرایش کنید
  • به یک خط جدید رفته و متن زیر را قرار دهید
 
1 0 * * * /usr/src/removeOldRecordings.sh
 

** ممکن است متن بالا به درستی نمایش داده نشده باشد، فقط کپی پیست کنید **

 
  • برای خروج از Croptab یک esc زده، سپس :wq را بزنید و خارج بشوید.
ارائه نسخه جدید مرکز تماس OMniLeads v1.21
مرکز تماس OMniLeads نسخه 1.20 ارائه شد.

مطالب مرتبط