1 minute reading time (105 words)
ویژه 

حل مشکل عدم کارکرد فالومی followme و رینگ گروپ ringgroup در ایزابل

Followme-c

ممکن است پساز نصب سیستم تلفنی ایزابل Issabel و تعریف فالومی Followme و یا Ringgroup به عدم کارکرد این دو مواجه شوید، تمامی تعاریف شما دست است اما در صورت استفاده از این دو امکان نتیجه ای دریافت نمی کنید.

این ایراد در برخی نسخه ها و در برخی حالات و شرایط بوجود می آید و دلیل آن از بین رفتن مجوز برخی فایل و فولدر ها می باشد.

راه حل:

به فولدر زیر دسترسی کامل 777 و همچنین مالکیت استریسک بدهید،برای این کار میتوانید از Winscp استفاده کنید.

/var/lib/asterisk/agi-bin

 

نکته: در هنگام دادن مجوز تیک set group owner and permisions recursively را نیز بزنید.

 

B2ap3 Large Folowme Issue 1

کدام نسخه از ایزابل را برای نصب انتخاب کنیم؟
حل مشکل تاخیر در برقراری تماس پس از قطعی اینترنت د...

مطالب مرتبط