جدول زمانبندی دوره های آموزشی

زمانبندی دوره های آموزشی ویپ ایران

21 اردیبهشت ماه

مهندسی فروش Sales Engineering

21 و 22 اردیبهشت
2 جلسه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

21 اردیبهشت ماه

25 اردیبهشت ماه

استریسک پیشرفته، بلندمدت (حضوری و آنلاین)

25 اردیبهشت ماه
6 جلسه
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 17 الی 21

28 و 29 اردیبهشت ماه

امنیت ایزابل، ویپ (حضوری و آنلاین)

28 و 29 اردیبهشت ماه
کمپ حضوری و آنلاین دو روزه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

28 و 29 اردیبهشت ماه

21 خرداد ماه

مهندسی ویپ، ایزابل، بلند مدت (حضوری و آنلاین)

21 خرداد ماه
8 جلسه
شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 17 الی 21

22 خرداد

کارگاه ایزابل پلاس (آنلاین)

22 خرداد
3 جلسه
ساعت 17 الی 21

22 خرداد

31 خرداد

میکروتیک MTCNA پیشرفته (حضوری و آنلاین)

31 خرداد
3 جلسه
سه شنبه الی پنجشنبه ساعت 8 الی 16

8 تیر ماه

مرکز تماس OMNiLeads (حضوری و آنلاین)

8 و 9 تیر
2 جلسه
چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 الی 16

8 تیر ماه

دوره های آموزشی ویپ ایران

ویپ ایران، تنها برگزار کننده دوره های تخخصی ویپ در ایران

مهندسی ویپ، بلند مدت

شنبه ها و دوشنبه ها


مشاهده

مرکز تماس

یک روزه


مشاهده

مهندسی ویپ، کمپ

4 روزه


مشاهده

میکروتیک MTCNA

3 روزه


مشاهده

پیشرفته، بلند مدت

یکشنبه و سه شنبه ها


مشاهده

برنامه نویسی استریسک

3 روزه


مشاهده

امنیت ویپ

یک روزه


مشاهده

ثبت درخواست آموزشی


ثبت درخواست

ثبت درخواست آموزشی

لطفا نام کامل خود را بیان نمایید

ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد

لطفا موبایل خود را وارد کنید

Invalid Input

Invalid Input